Έκδοση VISA για Τούρκους τουρίστες

Το Variamis Travel & Tourism αναλαμβάνει την έκδοση τουριστικής Visa κατά την είσοδο σας στο νησί της Λέσβου. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τους Τούρκους τουρίστες είναι η αποστολή ενός φακέλου με συμπληρωμένα τα παρακάτω έγγραφα:

  • Φωτοτυπία Διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία Τουρκικής Ταυτότητας
  • 2 Φωτογραφίες Διαβατηρίου
  • Συμπληρωμένη αίτηση – Θεώρησης VISA
  • 35€ παράβολα για κάθε ενήλικα
  • Έως 12 χρονών είναι δωρεάν
  • Αμοιβή γραφείου: 20€
  • Φωτοτυπία εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής

Η Visa που εκδίδεται είναι για μια είσόδο διάρκειας μέχρι 15 μέρες και για τον  κάθε ενδιαφερόμενο απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει στην κατοχή του 300€ για τις πρώτες 5 μέρες και 50€ για κάθε μέρα παραπάνω έως 15 μέρες.

Scroll to Top